תקנון ותנאי שימוש

החברה פועלת ע”פ המדיניות והתנאים המפורטים

מבחר מטורף

מעל 50,000 כרטיסים באתר!

מחירים הוגנים

דילים אטרקטיביים – באחריות!

100% אחריות על כל כרטיס

מערך השירות זמין למענכם 24/7

מזמינים בלחיצת כפתור

הזמנה אונליין מהירה וידידותית

תקנון טיקטורס

תקנון ותנאי השימוש שלנו

תקנון – טיקטורס
רכישת כרטיסים ו/ או חבילות ספורט באתר “www.ticketours.co.il” (טיקטורס) מהווה הסכמה לתנאי מסמך זה.
המסמך מתייחס לשני המינים, אך לשם נוחות מנוסח בלשון זכר.

תנאי הרכישה:
– הלקוח מאשר כי הוא מסכים להצעה ו/או תנאי החבילה המצורפים אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הלקוח מודע
לכך שמחיר הכרטיס לארוע אשר בהזמנה הזו גבוה מהמחיר הנקוב על גבי הכרטיס.

– הלקוח מתחייב לנהוג לפי נהלי חברות התעופה ו/או בתי המלון ו/או כל ספק צד ג’ אחר המספק שירותים בקשר עם עסקהזו .

– הלקוח מודע כי חברות תעופה רשאיות לעדכן מועדי טיסות על פי שיקול דעתן בלבד.

– על הלקוח למסור מראש שמות כל הנוסעים באנגלית ותאריכי לידה, כפי שהם מופיעים בדרכון. בנוגע לילדים עד גיל 12 (יום
ההולדת חייב להיות לפני יום היציאה מישראל).

– תנאי התשלום בטיקטורס הם קבלת תשלום עבור השירות טרם הארוע. אמצעי תשלום מפורטים בהמשך.

– מחירי העסקה נקובים ביורו, אלא אם יוסכם אחרת בין הצדדים, והחיוב בשקלים חדשים יעשה בהתאם לשער העברות
והמחאות גבוה של המטבע ביום ביצוע התשלום.

זמני אספקת הכרטיסים ומדיניות

השילוח:
– אספקת הכרטיסים תעשה עד כיום לפני המשחק בבית המלון או במקום הלינה בו ישהה הלקוח(בתוספת תשלום) או במרכז
העיר במקום איסוף הכרטיסים.

שימוש בכרטיס הכניסה למשחק והתנהגות באיצטדיונים:

– במידה והלקוח מקבל עם הכרטיס דפי הסבר, עליו לקרוא ולהבין את הכתוב בהם. באם יש שאלות, יש לפניות אלינו במיידי
לטלפון החירום: 050-7415741 (אפשר גם ב-Whatsapp).

– על הלקוח להגיע למשחק בלבוש נייטרלי או בלבוש של הקבוצה אשר עם אוהדיה הוא יושב. לא תתאפשר כניסה ליציע של
אוהדי קבוצה מסויימת עם לבוש של הקבוצה היריבה.

– אנו ממליצים לא להניף דגלי ישראל, ולא להבליט את היותכם ישראלים, לרבות דיבור עברית באצטדיונים.

– במידה והנכם יושבים ביציע קבוצה מסויימת, והנכם אוהדים את הקבוצה היריבה, אל תשמחו / אל תביעו שמחה במקרה
והקבוצה היריבה ( אשר אותה אתם אוהדים ) מבקיעה שער, זוכה בכדור עונשין ” פנדל ” או בכל ארוע אחד לטובתה.
התנהגות שכזו פירושה התגרות בקהל ובמקרה הטוב תסולקו מהאיצטדיון על ידי אנשי אבטחה / שוטרים.

– במידה והלקוח מקבל מנוי / כרטיס חבר -MEMBER CARD על הלקוח להחזיר את הכרטיס למקום שקיבל אותו.

– במידה ולקוח מאבד / נגנב ממנו כרטיס מנוי או כרטיס חבר – MEMBER שסופק לו על ידי הספק המקומי של , על הלקוח
לשאת בעלויות של אובדן זה, לרבות תשלום לספק בגין אובדן זה.

אחריות טיקטורס:
– טיקטורס מתחייבת לספק ללקוח את הכרטיס/ים שהוזמנו לכתובת שימסור לו הלקוח ולספק את כל השירותים שהוזמנו,
אושרו ושולמו ע”י הלקוח. כאמור הכרטיסים מסופקים עד יום האירוע.

– מסירת כרטיס ללקוח נחשבת באם מתקיימים אחד או יותר מהמקרים הבאים : 1. מסירה למלון בו מתארח הלקוח. 2. .
שליחת כרטיס ללקוח בדוא”ל

– אין התחייבות על מיקום באיצטדיון, אלא אם סוכם אחרת . טיקטורס הינו גורם המתאם בין ספקי שירותים שונים לרבות
חברות תעופה, בתי מלון, ספקי כרטיסים וכו’, ולפיכך, אינו אחראי לתקלות הנגרמות עקב ביצוע לקוי של השירותים
המסופקים ע”י ספקי השירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בו או בספקי צד ג’ המעורבים בעסקה זו.

– למען הסר ספק, טיקטורס אינה אחראית על כל כשל בשירות של מוביל המעורב בעסקה, לרבות מוביל אווירי, מוביל יבשתי
וכולי. יחד עם זאת, טיקטורס מתחייבת לעדכן את הלקוח בכל שינוי במועד טיסה. אין טיקטורס אחראית על גנבת הכרטיס,
אובדן ו/או כל נזק אחר שייגרם לכרטיס לאחר שנמסר ללקוח. לא יהיה שום החזר כספי במקרה שכזה.

– במקרה והמשחק נדחה ו/או הופסק או במקרה והלקוח לא יכול להגיע למשחק מסיבת כח עליון, או מכל סיבה שהיא אין
הדבר מחייב את טיקטורס למתן פיצוי ו/או החזר כספי כלשהו ללקוח. לקוח יקר, מועדי משחקים נתונים לשינויים. אנו
ממליצים לבדוק אותם באתרי האינטרנט של הקבוצות המעורבות במשחק.

– טיקטורס לא תישא באחריות לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים שעשויים להיגרם ללקוח בקשר עם השירותים המסופקים על ידי
טיקטורס, בין שמקור הנזקים הללו הינו טיקטורס עצמה ובין בספקים אחרים.

נהלי ביטול:
ביטולי עסקה יעשו במפורש עפ”י חוק הגנת הצרכן 1981.

– במקרה והלקוח מעוניין לבטל עסקה מכל סיבה שהיא, יעביר הלקוח בקשה מסודרת בכתב,
לדוא”ל [email protected] עם פירוט של סיבת הביטול.

– טיקטורס שומרת לעצמה בלבד את הזכות לבדוק מול הצדדים השלישיים המעורבים בעסקה אפשרות של קבלת החזר כל
שהוא במקרה ביטול מצד הלקוח מכל סיבה שהיא. אין טיקטורס מתחייבת לעשות כל מאמץ לקבלת דמי ביטול מכל צד ג’
המעורב בעסקה, במקרה וצד ג’ המעורב בעסקה מחליט לזכות את הספק בסכום אשר הוא חלק או מלוא התמורה
שהועברה לו יחליט הספק בעצמו על גובה ההחזר ללקוח.

– הלקוח רשאי לרכוש פוליסת ביטוח למקרי ביטול, על אחריותו ועל חשבונו, אך בכל מקרה שהוא לא תהיה חבות כל שהיא על
טיקטורס.

– הלקוח מאשר כי קרא והבין את תנאי הביטול הנ”ל, וכי הוא מסכים להם. ידוע ללקוח כי הספק עובד מול ספקי צד
ג’ תוך הסתמכות על הסכמה מוחלטת להם, וכי ללקוח לא תהיה כל תביעה, ו/או ואו דרישה או טענה כלפי טיקטורס בקשר
לתנאים הללו.

אמצעי תשלום:
– העברה בנקאית, מזומן – צ’קים / המחאות : ניתן לשלם בצ’ק אחד מזומן. – במידה והנכם מזמינים מראש שירות ( חבילות
כדורגל או כרטיסים ) לארוע שיתקיים מספר חודשים לאחר ביצוע ההזמנה, ניתן לפרוש את סכום התשלום לכמה תשלומים
(צ’קים) כל עוד מלוא הסכום נפרע טרם האירוע. בנוסף, על הלקוח לספק פרטי כרטיס אשראי כערבון.

– הלקוח רשאי לשלם במזומן במטבע חוץ, בתוספת עמלת הפרשי שערים הנגבת ע”י הבנק. – החיוב יתבצע בשקלים חדשים
על פי שער המחאות והעברות גבוה של במטבע ביום ביצוע התשלום.

– ניתן לשלם בכרטיס אשראי דרך האתר לחבילות ולמשחקים מסויימים. הסליקה מתבצעת בצורה מאובטחת עם paypal דף
התשלום מאובטח .של חברת פלאפארד הסולקת כרטיסי אשראי בתקן PCI LEVEL 1

הגנת והגבלת פרטיות:
– טיקטורס לא תפגע בפרטיותו של לקוח ותמלא בעניין זה אחר הוראות הגנת הפרטיות התשמ”א 1981.

– הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות
שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר. כדי
לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.

המידע שלכם:

בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו’, נדרש מידע כמפורט: שם, ת.ז., כתובת, דוא”ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו’.

– במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של שירות אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה
(למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו’). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון
לחברת האשראי).

– איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע
התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.

המחויבות שלנו לאבטחת מידע:
– אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו
הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.

– הסליקה מתבצעת בצורה מאובטחת עם חברת PAYPAL ודף התשלום מאובטח בתקן הדרוש.

הדין וסמכות השיפוט:
– הדין הקובע לעסקה זו הוא הדין הישראלי בלבד. הלקוח מאשר כי במקרה של מחלוקת ו/או תביעה תחול הסמכות השיפוט
של בת המשפט השלום בתל אביב יפו.

Shopping Basket